Select Page

ประกันรถ ออนไลน์ เทคนิคเบื้องต้นสำหรับ 2018

ประกันรถ ออนไลน์ เทคนิคเบื้องต้นสำหรับ 2018

เรียกร้องกับการประกันไม่มีรถ!

ใครจะไปขับรถบนถนนสาธารณะรถมี ประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกต้องและมีอุบัติเหตุกับรถโดยไม่ต้อง ประกันออนไลน์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่ไม่ได้มีการประกันการมีความเป็นไปได้ของการใช้กองทุนประกันมอเตอร์ที่จะเห็นการปกป้องความเสียหาย!

กองทุนนี้มีการจัดการโดยผู้บังคับบัญชาประกันซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนประกันบำเหน็จบำนาญและองค์กรที่เข้ามาแทนที่หมดอายุสถาบันประกันภัยไทย

อ่านเพิ่มเติม http://www.xn--12c4bcfhbk6bsbdce1pqac34a1e.com/

นี้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประชาชนและในกำกับของรัฐที่ให้การชดเชยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนที่คนที่ได้รับบาดเจ็บในหลาย ๆ สถานการณ์ที่มีความรับผิดชอบไม่มีประกันที่ถูกต้อง!

ให้บริการโดยผู้บังคับบัญชา ประกันภัยชั้น1 สถาบันโปรตุเกสกองทุนรับประกันรถยนต์คือกองทุนสาธารณะอิสระซึ่งรับประกันชดเชยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร

ในทางปฏิบัติที่การเงินของกองทุนนี้มีทั้งหมดกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนื่องจากทุก เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ รวมถึงส่วนหนึ่งให้แก่กองทุนรวมนี้

แต่กระบวนการนี​​้ในการที่กองทุนแทนที่ผู้ที่ไม่มีประกันที่ถูกต้องสำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่สามทำหน้าที่เป็นเงินกู้ที่เป็นจุดมุ่งหมายคือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการประกันที่ถูกต้องได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนซึ่ง แล้วมันจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการเกิดอุบัติเหตุจำนวนเงินที่ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยให้เกิดความเสียหายสำหรับการชำระเงินล่าช้า!

ในทางปฏิบัติกองทุนนี้ไม่สามารถจะสับสนกับการประกันภัยความรับผิดบังคับเพียงทำหน้าที่เพื่อเย็นในกรณีของความล้มเหลวเปลี่ยนระยะเวลาความรับผิดชอบของผู้ที่ไม่ได้รับการประกันและป้องกันผู้ที่มี!

เพื่อเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรในกรณีของการสูญเสียของการมีส่วนร่วม, คลิกที่นี่

 

http://frozenone.com/

About The Author

PRAKANROD

แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ แบบครบวงจร

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่นประกันรถยนต์

โปรโมชั่นประกันรถยนต์