Select Page

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ทำไมถึงจะต้องทำด้วย !

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ทำไมถึงจะต้องทำด้วย !

อะไรคือสิ่งที่ผู้ครอบครองมีประกันเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์?

มีหลายคำจำกัดความและแพคเกจที่อาศัยอยู่ใน ประกันภัยรถยนต์ , ขึ้นอยู่กับ บริษัท ประกันภัย ที่คุณเลือก!

เทคนิคการพูดอย่างชัดเจนนี้เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับรถของผู้โดยสารบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ http://frozenone.com/

บางส่วนหรือทั้งหมดทำไม? เพราะถ้าความคุ้มครองเป็นเพียงคนขับรถนี้สามารถนำมาใช้เฉพาะในความเสียหายนี้!

คำถามคือ: แล้วและในกรณีของการเรียกร้องของคนอื่น ๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในรถไม่ได้ประกัน? ได้เพราะการ ประกันออนไลน์ ความรับผิดบังคับเรียกกันว่า “บุคคลที่สาม” ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับผู้โดยสารทุกคนอื่นที่ไม่ใช่คนขับรถ!

เหตุใดจึงเป็น บริษัท ที่ได้รับการประกันผู้โดยสารทั้งหมดเช่นสำหรับคนขับและคนอื่น ๆ การเคลื่อนไหวในรถหรือไม่ เพราะในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุและมีความจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะได้รับความช่วยเหลือทันทีคุ้มครองความรับผิดไม่สามารถขับเคลื่อนเพราะมันเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิเมื่อความรับผิดชอบจะถูกลบโดยอุบัติเหตุ!

http://moonewzii1.edublogs.org/

ดังนั้นในกรณีที่รถมีความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทั้งหมดทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือในทันทีภายใต้การรับประกันนี้ได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมทางการเงินของมัน!

เพราะถ้ารถไม่ได้มีการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารทุกค่าใช้จ่ายของความเสียหายเช่นการดูแลทางการแพทย์ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บที่จะได้รับเงินคืนเมื่อความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายภายใต้ฝาครอบ ความรับผิด!

ในฐานะที่เป็นบางครั้งเมืองหลวงจองซื้อความคุ้มครองนี้บางครั้งก็อยู่ในระดับต่ำที่เหล่านี้จะไม่เพียงพอในกรณีของผู้โดยสารที่คุ้มครองความรับผิดบังคับดูดซับเงินส่วนที่เหลือเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจะมีการชดเชยให้กับทุนประกันในนโยบาย ประกันภัยรถยนต์ นั่นเอง

About The Author

PRAKANROD

แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ แบบครบวงจร

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่นประกันรถยนต์

โปรโมชั่นประกันรถยนต์